skip to Main Content

Zomerpaleis in Beijing

Het Zomer Paleis of Yihe Yuan is 15km noordoostelijk gelegen van het centrum van Beijing. Het paleis staat sinds 1998 op de lijst van Werelderfgoed van UNESCO. Het complex is gelegen aan het Kunming-meer. Het Kunming-meer is een aangelegd meer en is gebaseerd op het West Lake dat bij Hangzhou ligt. De aarde die bij het uitgraven beschikbaar kwam is gebruikt voor de aanleg van de Langleven-heuvel (Wanshou Shan) in het park. De Langleven-heuvel is 60m hoog en is aan de voorkant bebouwd met paviljoens en hallen, aan de achterkant is de natuur te bewonderen.

Sinds de revolutie is het park toegankelijk geworden voor publiek.

Geschiedenis

Het paleis en het complex eromheen was vroeger een buitenverblijf voor keizers. Tijdens de Jin

Dynastie liet Wanyan Liang zijn Wang Heuvel Paleis op de Wang Heuvel bouwen. In de Yuan Dynastie werd de heuvel van Wang Heuvel omgedoopt tot Jug Heuvel. In 1749 kreeg de heuvel zijn huidige naam van keizer Qianlong, de Langleven-Heuvel. Dit ter eren van de zestigste verjaardag van zijn moeder.

In 1750 werd er begonnen met de aanleg van het Zomerpaleis, het Kunming-meer werd qua vorm aangepast en uitgebreid zodat de vorm beter overeen kwam met die van het West Lake.

In 1860 ging het complex in vlammen op. De Fransen en Engelsen doorzochten het paleis en staken het complex in brand tijdens het einde van de tweede opiumoorlog. Dit werd gedaan als vergelding voor het vermoorden en martelen van de Europese vredesdelegatie door de Chinezen.

De huidige gebouwen stammen uit 1888, de tijd van Cixi. Cixi was een weduwe tijdens de Qing-Dynastie en was een tijdje aan de macht (1861-1908), tijdens deze periode liet zij het Zomer Paleis grondig verbouwen en uitbouwen. Om deze verbouwingen te bekostigen pakte zij geld dat bedoeld was voor de vernieuwing van de Chinese vloot. Deze geldwisselingsactie heeft mede tot de Chinese nederlaag tijdens de opiumoorlogen geleidt.

In 1900 werd het complex voor de tweede keer door de Europeanen aangevallen, dit gebeurde tijdens de Boxer Rebellion. De tuinen werden verbrand en schatten uit het paleis werden onder de geallieerden verdeeld.

Sinds deze aanval is het Zomer Paleis gerestaureerd, maar door het gebrek aan de originele plannen zijn de werkzaamheden nog steeds niet volledig voltooid.

Gebouwen bij het Hof

Een van de gebouwen op de zuidzijde is de ‘Wolk-verdrijvende Hal’. In dit gebouw vierde keizerin Cixi haar verjaardagen.

Aan de voet van de berg ligt de Tempel van Boeddhistische deugd, hierin staat de Toren van Boeddhistische Onschuld (Fo Xiang Ge). De toren is gebouwd op een 20m hoge stenen basis en is zelf 41m hoog met drie verdiepingen ondersteund door ijzerhouten pillaren.

Wanneer je de oostelijke paleispoort doorgaat kom je bij de Hal van Welwillendheid en Langleven (Renshoudian). Het werd gebouwd in 1750 en heette vroeger Qinzheng Hal. De hal functioneerde als administratief gebouw voor de keizers, keizerin Dowager Cixi en haar neef Guangxu hielden hier vergaderingen. Midden in de hal staat een met negen draken versierde troon samen met een van pauwenveren gemaakte waaier, een monstervormig wierookvat en een rood sandelhout scherm. Op de bovenkant van het sandelhouten schermframe staan negen draken afgebeeld en het middelste scherm is van glas gegrafeerd met Chinese tekens. In de tuin bij de hal vind je een bronzen beeld genaamd Kylin. Kylin bestaat uit een drakenhoofd, leeuwenstaart, hertengewei en runderhoeven, hij zou beschermen tegen verwoesting door vuur.

De Hal van Vreugde en Langleven (Leshoutang) was vroeger het leefgedeelte van de keizerlijke leden. Qianlong liet de hal bouwen als cadeau voor zijn moeders zestigste verjaardag. In de hal zijn tien platen aanwezig om zegen en voorspoed te uitten. Keizerin Cixi gebruikte het als leef vertrek. Tussen de hoofdingang en de kleinere tweede ingang ligt een versierd pad. In de tuin langs het pad staan

magnolia’s, begonia’s en pioenrozen. Voor de hoofdhal staan verschillende bronzen beelden, een hert, een kraan en een vaas. Deze beelden symboliseren vrede, de planten symboliseren de welvaart.

In de hal zelf staat een sandelhouten troon, een pauwenveer waaier en een vouwscherm. Aan weerszijden van de troon vind men twee porseleinen schalen voor fruit. Ook staan er vier grote koperen wierrookbranders om een sandelhoutengeur te verspreiden. De eerste lamp die gebruikt werd in China is aan het plafond te vinden, deze kleurrijke hanglamp werd in 1903 uit Duitsland geïmporteerd.

Oostelijk naast de Hal van de Welwillendheid en Langleven vindt u de Hal van Jade Rimpeling (Yulantang). Deze hal werd in 1750 gebouwd en vervulde toen de functie als vergaderzaal voor binnenlandse zaken. In de hal vind je honderden antieke voorwerpen zoals een bureau en troon, deze stammen uit de tijd van keizer Qianlong. De troon en het bureau zijn gemaakt van een frame van rozenhout en een midden van sandelhout. Ook staat er een dubbelglazig scherm in het vertrek, deze is beschilderd met Chinese en Westerse landschappen.

Achter de Hal van Jade Rimpeling vindt u het Yiyun Huis. Het huis bestaat uit meerdere structuren waaronder het Yiyun Huis, de Yiyun Poort, het Jinxi huis, het Daocun huis en de gangen. Oorspronkelijk werden er boeken in het Yiyun Huis opgeslagen, later was het het verblijfsvertrek van keizerin Longyu. Het huis dankt zijn naam aan een Chinese aromatische plant genaamd ‘yun’, met deze plant kon men vroeger boeken beter bewaren.

De Tuin van Deugd en Harmonie (Deheyuan) is noordelijker gelegen, hier bevinden zich vier tuinen op traditionele zuid-noord-as wijzen. Achter de tuinpoort bevindt zich de eerste tuin, de hoofdgebouwen waaronder Het Grote Theater en de Hal van gekoesterde vreugde zijn in de tweede tuin gelegen. De Hal van Gevierde Deugd (Qingshantang) is het centrale gebouw in de derde tuin. Als laatste is er in de vierde tuin een heuvelpad naar de Hal van Uiterste Zegening te vinden.

Gebouwen op de voorzijde van de heuvel

Aan deze kant van de heuvel staan de meeste gebouwen, deze zijn symmetrisch aangelegd in het oosten en het westen. De eerder genoemde Hal van Uiterste Zegening is hier te vinden, deze hal was bedoeld om Bodhisattva te eren. Keizerin Dowager Cixi heeft de hal echter aan laten passen zodat zij de maan beter kon bekijken terwijl het regende.

De Lange Galerij bevindt zich hier ook. Dit is een 728m lange gang met daarin honderden Chinese kunstwerken. Lopend van oost en west verbindt de galerij de Langleven-heuvel met het Kunming meer.

Klassieke Chinese architectuur kan bewonderd worden bij het grootste individuele bouwwerk, de Toren van Boeddhistische Wierrook. Het gebouw is 41m hoog en gebouwd op een 21m hoge stenen fundatie. Ten westen naast de toren vind je het Baoyun Paviljoen (Baoyunge), het ‘bronzen’ of ‘gouden’ paviljoen. Voor het paviljoen vind je een tablet beschreven met poëzie door de keizer Qianlong.

Noordelijk van de Toren van Boeddhistische Wierrook ligt een complex van verschillende gebouwen genaamd de Hal van de Zee van Wijsheid. De hal werd gebouwd in 1750 en is van steen ondanks dat het een houten uitstraling heeft. In de hal staat een beeld van Guanyin, de godin van genade, in zittende positie in een lotustroon met een fles van jade in een hand en wilgenbladen in de andere. In de nissen in de hal vind je aan de ene kant een beeld van Manjusri en aan de andere een beeld van Samantabhadra. De hele hal is beschilderd met boeddhistische tekens en afbeeldingen. Het is een heilige plek houdt hier rekening mee bij je bezoek.

Gebouwen aan de achterzijde van de heuvel

De achterzijde van de Langleven-heuvel is een stuk rustiger dan de voorzijde. De meeste gebouwen zijn aan deze kant van de heuvel niet hersteld naar oorlogen en branden, er zijn voornamelijk ruïnes over.

Wel bevinden zich hier ‘De Vier Grote Regio’s’, een klassiek Tibetaans boeddhistisch complex. Je kunt het complex door de Suhzou Markt straat over te steken. De Suhzou Markt straat bestaat uit meer dan 60 winkels gelegen langs het zwarte meer.

De Tuinen van Harmonieuze Interesses (Xiequyuan) vind je ook aan de achterkant, de oostelijke zijde van de berg. De tuin is aangelegd in Zuid-Chinese stijl, zo zijn er meerdere smalle bruggen over het water gespannen. Iedere brug heeft zijn eigen stijl, de ‘Ken-de Vis-brug’ is een van deze bruggen. Deze naam komt voort uit een bekend gesprek tussen twee Chinese filosofen. Verder zijn er door de tuin verschillende tabletten met inscripties te vinden, staat er een paviljoen en zijn er honderden kunstwerken in de Lange Galerij te vinden.

Gebouwen rondom het meer

In het meer ligt in het zuidoosten, tegenover de Langlevende heuvel, het Nanhu eiland. Het eiland wordt met de oostkust van het Kumning-meer verbonden door de Zeventien-boog brug (Shiqikong Qiao). Deze brug werd tijdens de heerschappij van Qialong (1711-1799) gebouwd. De brug is 150m lang en 8m breed. Op de brug staan meer dan 500 leeuwen op de kolommen van wit marmer. De oostkant van de brug komt vlakbij een bronzen beeld uit. Het bronzen beeld van een os staat aan de kustlijn van het meer. De os is gemaakt in 1755 en heeft een uitleg over het belang van de bronzen os op zijn rug staan. Het beeld is geplaats in de hoop om overstromingen te voorkomen.

De Marmeren Boot was gemaakt in 1755, het is geen echte boot maar een paviljoen. De stenen basis ondersteunt houten pilaren waarop het paviljoen gebouwd is. In 1860 branden de originele boot af en werd de boot vervangen door een westerse geïnspireerde 36m lange constructie. De huidige ramen bestaan uit gekleurd glas, de wielen zijn gedecoreerd met gekleurde stenen en de boot heeft vier drakenkoppen waaruit het regenwater wegloopt.

Aanzicht Zomerpaleis in de hoofdstad van China

Zomerpaleis
Back To Top