skip to Main Content

Terracotta leger

Een van de bijzonderste opgravingen in het hedendaagse China: 9099 Stenen mannetjes, keurig in rijen opgesteld. Het terracotta leger is een indrukwekkende vertoning. De sculpturen zijn ooit bedoeld geweest om een zeer geëerde keizer in de dood te beschermen. Nu is het een populaire toeristische attractie. Het terracotta leger stelt een compleet leger voor met geen enkele identieke soldaat. Elke strijder ziet er anders uit of heeft een ander wapen. Het resultaat is verbluffend en zeker de moeite waard om te bezichtigen.

Geschiedenis

De naam terracotta leger is direct te herleiden uit de voorstelling van de beelden. De beelden zijn namelijk gemaakt van een roodachtig gebakken klei, terracotta genaamd, en stellen een geharnast leger voor.

Het terracotta leger is gebouwd voor een zeer belangrijke keizer genaamd Qin Shi Huangdi. Deze keizer wordt beschouwd als de eerste echte keizer van China omdat hij het verdeelde land verenigde tot één geheel.

Het leger van stenen soldaten heeft vroeger deel uitgemaakt van een complex met tempels en vele gebouwen. Het gehele ommuurde gebied diende als grafmonument voor keizer Qin Shi Huangdi en geeft weer hoe belangrijk hij is geweest voor de inwoners van het oude China. Bij zijn geboorte werd al begonnen aan de bouw van het reusachtige terracotta leger. Naar schattingen hebben 700.000 arbeiders deelgenomen aan de bouw van het leger en het omliggende complex.

TerracottaArmyCamera

Ook bevat het complex de graftombe van de gewaardeerde keizer. Er zijn vele speculaties gaande over de inhoud van de graftombe, deze is nog namelijk nog nooit geopend en bewaart zo zijn mystieke geheimen.

Als wordt gesproken over de opgravingen van het terracotta leger worden meestal ook de bijbehorende gebouwen bedoeld. Het terracotta leger wordt meestal als hoofddeel genoemd omdat dit gedeelte het best bewaard is gebleven. De meeste andere delen van het eens zo grote grafmonument zijn in de loop der tijd geplunderd of in brand gestoken wat het heeft doen vergaan.

Heden

Het terracotta leger werd pas in 1974 ontdekt door boeren die een put aan het graven waren. De toen bontgekleurde beelden verloren helaas meteen hun pigment toen zij aan lucht blootgesteld werden. Ook werden de beelden getroffen door een schimmel die de beelden kapotmaakte. Dit is een tijdje de reden geweest om de beelden niet voor bezichtiging tentoon te stellen. Inmiddels is de schimmel onder controle en kun je de beelden in al hun glorie bewonderen.

Het leger is te vinden in het huidige Xian. Xian is een miljoenenstad die buiten het terracotta leger ook enkele andere goed bewaarde oude gebouwen herbergt.

Het aan de terracotta beelden gewijde museum geeft goed de functie en geschiedenis weer van de beelden. De mooiste beelden zijn te vinden in het museum en het museum heeft een directe verbinding met de hallen waarin de rest van het leger zich bevindt.

Praktisch

Het museum en het terracotta leger zijn te bezichtigen tussen 8.30 en 18.30. De entreeprijs van het complex bedraagt 150 yuan en stelt je in staat de duizenden vierkante meters op je eigen tempo te bekijken. De gemiddelde tijd die deze activiteit in beslag neemt (leger en museum) bedraagt ongeveer 3 uur. Een bezoekje aan het terracotta leger en het museum mag eigenlijk niet overgeslagen worden bij een bezoek aan China.

Back To Top